Informatieprocessen

Automatiseren?

Handmatige gegevensverwerking is voor veel ondernemers, bedrijven en organisaties een grote kostenpost, omdat personeel (of u zelf) hier tijd aan besteed, maar ook door de foutgevoeligheid van handmatige gegevensverwerking, denk aan tikfouten. Door processen te automatiseren of te koppelen, wordt zowel de tijdsbesteding teruggebracht en wordt de kans op fouten ook klein. XSbyte automatiseert uw administratieve processen (facturatie, registratie, betalingsintegraties, bankkoppelingen) en zorgt voor overzicht voor medewerkers en managers. Onze voorkeur ligt bij het ondersteunen van medewerkers met automatisering, niet het vervangen van die medewerkers. De taak van de medewerker kan wel anders ingevuld worden, nu het pijnmatige handmatige invoerwerk niet.
Handmatige gegevensverwerking is voor veel ondernemers, bedrijven en organisaties een grote kostenpost, omdat personeel (of u zelf) hier tijd aan besteed, maar ook door de foutgevoeligheid van handmatige gegevensverwerking, denk aan tikfouten. Door processen te automatiseren of te koppelen, wordt zowel de tijdsbesteding teruggebracht en wordt de kans op fouten ook klein. XSbyte automatiseert uw administratieve processen (facturatie, registratie, betalingsintegraties, bankkoppelingen) en zorgt voor overzicht voor medewerkers en managers. Onze voorkeur ligt bij het ondersteunen van medewerkers met automatisering, niet het vervangen van die medewerkers. De taak van de medewerker kan wel anders ingevuld worden, nu het pijnmatige handmatige invoerwerk niet.

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten waar we een toegevoegde waarde hebben.

Huur-facturatie

Voorheen was men de hele maand bezig met de voorbereiding op de volgende facturatieronde, nu zorgtmen voor de correcte basisgegevens en geschiedt de facturatie met een druk.

Retouren-Administratie

Bij het retourneren van een prod uct wordt informatie vastgelegd over de persoon, de transactie, het product en de klacht, de om de verdere afhandeling correct te.systeem waar een.

Planningsapplicatie

Voor diverse klanten hebben we planningsapplicaties ontwikkeld, dit betreft bezetting van person ens tezien die ze nodig hebben, meldenzich aan, stellen zich beschikbaar en

Opleidingenbeheer

Voor bepaalde beroepsgroepen ishet van belang om competenties endiploma's bij te houden, zo ook in demedische sector. Onz maatwerksystemen voor ople idingenbeheer kunnen

E-Learning

Veel scholen en digitale cursussen bestaan, maar vaak is het een loss integraties met bertaande pake* te maken, de lessen te kunnen volgen in een beveiligde omgeving (denk aan vertrouwelijke st.

Ledenbeheer

We ontwikkelen voor diverse verenigingen ledenbeheersystemen, waarin gegevens met alle leden, of met bepaalde commissies gedeeld kan worden, hierbu kan een

Meer informatie of een

offerte aanvragen

Wenst u een offerte voor het ontwikkelen van een
website of webapplicatie? Neem contact op.

    Please prove you are human by selecting the House.